Beter Bed Holding

Jaarverslag 2015

Algemeen

In 2015 is onverminderd hard gewerkt aan het verder verfijnen van de klantpropositie. Daarbij is de focus gelegd op het bereiken van maximale klanttevredenheid. Assortimenten werden aangepast, reclamecampagnes werden vernieuwd en de servicegraad werd verhoogd door onder meer het verkorten van levertijden. Ook werden winkels verbouwd en nieuwe winkelconcepten getest. Daarbij kon de brutomarge verder stijgen en bleef de kostenontwikkeling beheerst. De sterke balanspositie bleef behouden en het werkkapitaal kon verder worden gereduceerd.

De in de afgelopen tijd ingezette ontwikkeling van de onderneming naar een omnichannel retailformule is met succes voortgezet.

Daarnaast heeft Beter Bed Holding N.V. in 2015 kunnen profiteren van het positieve en deels verder stijgende consumentenvertrouwen in de diverse markten. Het in 2014 ingezette herstel duurde in 2015 voort. Vrijwel alle formules konden een omzettoename laten zien, waarbij met name Nederland en Duitsland uitstekend presteerden. Zwitserland bleef (in lokale valuta) als enige licht achter met als belangrijkste oorzaak de verslechterende economische situatie als gevolg van de koersstijging van de Zwitserse frank.

Profiterend van het gunstiger economisch klimaat beleefde Beter Bed Holding een prima 2015. De omzet steeg met 5,9%, voornamelijk door de omzettoename bij Beter Bed Benelux met 10,9%. In 2015 is de verbouwing van de Beter Bed-filialen afgerond. Naast de assortimentsoptimalisatie draagt de moderne uitstraling van de vernieuwde winkels zeker bij aan de toename van de omzet. De omzet bij Beddenreus bleef licht achter op het voorgaande jaar. De formule wordt op dit moment gemoderniseerd en vernieuwd.

In Duitsland kon met name in de eerste helft van het jaar een forse omzetprogressie worden bereikt. Dit was de voortzetting van de trend uit 2014. In het derde en vierde kwartaal was er sprake van een zware vergelijkingsbasis. Uiteindelijk heeft Duitsland een recordomzet behaald met een stijging van 4,5% op 2014. Op basis van vergelijkbare winkels bedroeg de stijging 3,8%.

Matratzen Concord Oostenrijk kon haar positie in de markt verstevigen door de overname van de 18 filialen van BettenMax, waarmee de formule toegang kreeg tot een groot aantal retailparken en marktleider werd in het 'value for money'-segment. De omzetgroei in Oostenrijk bedroeg 15,4%; op like-for-like basis was de toename 1,0%.

In Spanje werd de hogere omzet (een plus van 8,4%) met name bereikt door uitbreiding van het winkelbestand. De omzet in vergelijkbare winkels steeg met 0,6%. Zwitserland bleef onder druk van de economische situatie voor het tweede jaar op rij achter in de omzetontwikkeling met een negatieve like-for-like van 2,9%. De test in Frankrijk werd uitgebreid met de opening van een tweede winkel.

Samengevat heeft de groep over 2015 een omzet behaald van € 385,4 miljoen, een stijging van € 21,4 miljoen (5,9%) ten opzichte van het vorig jaar. De omzetgroei in vergelijkbare winkels bedroeg 5,4%.

2015

2014

Mutatie

Omzet (in € miljoen)

385,4

364,0

5,9%

Brutomarge (in € miljoen)

222,2

208,7

6,5%

Bedrijfsresultaat (in € miljoen)

30,7

23,0

33,2%

Nettowinst (in € miljoen)

22,6

16,9

33,8%

Aantal winkels

1.159

1.127

2,8%

Aantal medewerkers (FTE)

2.513

2.369

6,1%

De brutomarge ontwikkelde zich wederom positief en steeg naar 57,7% (2014: 57,3%). Verbeterde inkoopcondities, een wijziging in de verkoopmix en productvernieuwing droegen daar in belangrijke mate aan bij.

De gemiddelde kosten per winkel bedragen € 166.200 (2014: € 158.900). De stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere marketinginspanningen, hogere personeelsbeloningen, en hogere afschrijvingskosten.

Het bedrijfsresultaat over 2015 steeg met 33,2% naar € 30,7 miljoen (2014: € 23,0 miljoen). Als percentage van de omzet steeg het bedrijfsresultaat naar 8,0% (2014: 6,3%). De nettowinst bedroeg € 22,6 miljoen (2014: € 16,9 miljoen); een toename van 33,8%.

Het aantal winkels steeg in 2015 met 32, waarvan 18 door de overname in Oostenrijk. Eind 2015 exploiteerde de groep 1.159 winkels in zeven landen.