Beter Bed Holding

Jaarverslag 2015

Investeringen, financiering en kasstroom

In 2015 werd voor een bedrag van € 16,0 miljoen geïnvesteerd. Dit betrof voor € 8,9 miljoen investeringen in nieuwe en bestaande winkels. Daarnaast is fors geïnvesteerd in de omnichannel infrastructuur (e-commerce en webshops).

De kasstroom1 bedroeg in 2015 € 33,0 miljoen (2014: € 25,1 miljoen). De solvabiliteit bleef op hoog niveau en bedroeg eind 2015 57,5% (2014: 58,6%).

Doordat de onderneming schuldenvrij opereert, bedroeg de ratio tussen rente-dragende-schuld en EBITDA aan het eind van 2015 net als in 2014 nul.

De reductie van het nettowerkkapitaal, met handhaving van de commerciële slagkracht van de formules, is in 2015 gecontinueerd. Deze reductie is goeddeels bereikt door een stijging van de crediteuren met € 5,0 miljoen.

  1. 1 nettowinst vermeerderd met afschrijvingen, afwaarderingen en boekwaarde desinvesteringen. Voor 2015 werd de nettowinst niet gecorrigeerd voor de boekwaarde desinvesteringen.