Beter Bed Holding

Jaarverslag 2015

Personeel en Organisatie

Per 31 december 2015 zijn er 2.513 medewerkers (FTE) werkzaam binnen de groep. Eind 2014 waren er 2.369 medewerkers. De toename wordt veroorzaakt door de overname van BettenMax, en de autonome groei bij met name Matratzen Concord en Beter Bed.

De kwaliteit van dienstverlening en de servicegerichtheid van onze medewerkers bepalen in hoge mate het succes van de winkelformules van Beter Bed Holding N.V. Een klantvriendelijke benadering, een ‘first time right’- houding en snelheid van levering zijn cruciaal voor de reputatie en de resultaten. Scholing en ontwikkeling van onze medewerkers op commercieel en operationeel vlak krijgen daarom permanent aandacht.

Zowel de winkelorganisatie als de logistiek wordt getraind in (product)kennis en gedrag. In alle landen worden de managementposities met lokaal personeel ingevuld. Daarbij streeft de onderneming naar een groter aantal vrouwen in managementposities. Op dit moment kent de organisatie 32 vrouwen op managementposities (25%; 2014: 22%).