Beter Bed Holding

Jaarverslag 2015

Algemeen

De Raad van Commissarissen bestaat uit mevrouw E.A. de Groot en de heren D.R. Goeminne (Voorzitter), A.J.L. Slippens (Vicevoorzitter) en W.T.C. van der Vis. De curricula vitae van de Commissarissen vindt u terug onder Raad van Commissarissen. Conform de bepalingen van de Nederlandse Corporate Governance Code zijn alle commissarissen onafhankelijk.

Commissarissen zijn benoemd voor een periode die geldt tot en met de dag van de eerste Algemene Vergadering, die vier jaar na de benoeming gehouden wordt. Commissarissen treden periodiek af volgens een door de Raad op te stellen rooster. Het formele rooster van aftreden is als volgt:

Commissaris

Benoemd

Herbenoemd

Aftreden/herbenoemen

W.T.C. van der Vis

25 april 2013

AvA 2017

D.R. Goeminne

1 mei 2010

19 mei 2014

AvA 2018

A.J.L. Slippens

1 mei 2010

19 mei 2014

AvA 2018

E.A. de Groot

1 mei 2011

19 mei 2015

AvA 2019


Resultaten 2015

De Raad van Commissarissen heeft met veel voldoening de omzet- en resultaatontwikkeling van Beter Bed Holding van nabij gevolgd. De consistente uitvoering van het door de Directie gedefinieerde beleid en de scherpe focus op omzetgroei en winstgevendheid stemmen tot grote tevredenheid. De omzet van de groep steeg in 2015 met 5,9% naar € 385,4 miljoen. De EBITDA nam met € 9,8 miljoen toe tot € 41,1 miljoen. De EBITDA-marge verbeterde van 8,6% naar 10,7%.

Met de in 2015 opgestelde strategie 'From Good to Great 2016 - 2020' als basis en de behaalde resultaten over 2015 beschouwend is de Raad ervan overtuigd dat de onderneming haar positie in de diverse landen zal kunnen uitbouwen en verstevigen