Beter Bed Holding

Jaarverslag 2015

Geconsolideerd overzicht totaalresultaat

in duizend €

2015

2014

Bruto

Belasting

Netto

Bruto

Belasting

Netto

Winst

30.648

(8.089)

22.559

22.743

(5.883)

16.860

Niet-recyclebaar:

Mutatie herwaarderingsreserve

- door herwaardering grond

(47)

12

(35)

-

-

-

Recyclebaar:

Mutatie reserve omrekeningsverschillen

283

-

283

59

-

59

Totaalresultaat

30.884

(8.077)

22.807

22.802

(5.883)

16.919