Beter Bed Holding

Jaarverslag 2015

MVO bij Beter Bed Holding

Introductie

De maatschappelijke waarde van een gezonde nachtrust wordt alom erkend. Goed uitgeslapen mensen zijn gelukkiger en gezonder. Daaraan een positieve bijdrage te kunnen leveren, is wellicht de belangrijkste contributie van Beter Bed Holding aan de samenleving. Deze bijdrage wordt vormgegeven door een breed assortiment van kwalitatief hoogwaardige producten met passend advies tegen een scherpe prijs aan te bieden, hetgeen in de missie als volgt is omschreven: 'niets inspireert en motiveert ons meer, elke dag opnieuw, dan te zorgen dat al onze klanten op een betaalbare wijze, heerlijk, comfortabel en gezond kunnen slapen'.

In 2015 zijn verdere stappen gezet bij de vertaling van de visie op maatschappelijk verantwoord ondernemen ('MVO') naar gericht beleid. Nadat in 2014 de stakeholderdialoog plaatsvond, is in 2015 de MVO-stuurgroep ingesteld, die op managementniveau opdracht heeft gekregen voor de periode 2016- 2020 nieuwe doelstellingen op het gebied van MVO te definiëren en te realiseren, met inachtneming van de visie, zoals verwoord door Ton Anbeek“Wat we doen, moet goed zijn voor mens, dier en planeet en dus ook voor onze klanten, medewerkers en zakenpartners. Groei is voor ons veel meer dan alleen maar investeren in meer omzet. We zijn ervan overtuigd dat deze visie niet alleen gunstig is voor onze resultaten en reputatie, maar ook meer voldoening geeft bij ons werk. We willen niet alleen de dingen goed doen, maar juist ook de goede dingen doen en wel op een financieel verstandige en maatschappelijk verantwoorde wijze.”