Beter Bed Holding

Jaarverslag 2015

Kerncijfers

per 31 december in duizend €, tenzij anders vermeld

2015

2014

Netto-omzet

385.440

363.953

Brutomarge

222.215

57,7%

208.653

57,3%

Totale bedrijfslasten

191.516

49,7%

185.611

51,0%

EBITDA1

41.115

10,7%

31.284

8,6%

Bedrijfsresultaat (EBIT)

30.699

8,0%

23.042

6,3%

Nettowinst

22.559

5,9%

16.860

4,6%

Gemiddeld aantal uitstaande aandelen (in 1.000)

21.947

21.855

Winst per aandeel in €

1,03

0,77

Verwaterde winst per aandeel in €

1,02

0,77

Koers ultimo jaar in €

22,48

17,20

Solvabiliteit

57,5%

58,6%

Rentedragende-schuld/EBITDA

-

-

Interestdekking

601,9

77,1

Aantal FTE's ultimo verslagjaar

2.513

2.369

Aantal filialen ultimo verslagjaar

1.159

1.127

Aandeel gecertificeerde matrassen (NL / D)

83%

82%

Diversiteit management

25%

22%

Aantal ondertekende gedragscodes (NL / D)

100%

100%

Recycling van afval

52%

48%

CO2 -uitstoot (in 1.000 kg)

19.964

22.224

  1. 1 Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen, afwaarderingen, amortisatie en boekwaarde desinvesteringen. Voor 2015 werd het bedrijfsresultaat niet gecorrigeerd voor de boekwaarde desinvesteringen.