Beter Bed Holding

Jaarverslag 2015

Geconsolideerd mutatieoverzicht
eigen vermogen

in duizend €

Totaal

Geplaatst kapitaal

Agio- reserve

Reserve omreke- ningsver- schillen

Herwaar- derings- reserve

Overige reserve

Onver- deelde winst

Stand 1 januari 2014

57.963

436

16.145

755

2.847

29.582

8.198

Nettowinst 2014

16.860

-

-

-

-

-

16.860

Overige componenten totaalresultaat 2014

59

-

-

59

-

-

-

Resultaatbestemming 2013

-

-

-

-

-

8.198

(8.198)

Slotdividend 2013

(1.526)

-

-

-

-

(1.526)

-

Interim-dividend 2014

(6.133)

-

-

-

-

(6.133)

-

(Her)uitgifte aandelen

1.851

2

1.528

-

-

321

-

Vrijval personeelsopties

(439)

-

-

-

-

(439)

-

Stand 31 december 2014

68.635

438

17.673

814

2.847

30.003

16.860

Nettowinst 2015

22.559

-

-

-

-

-

22.559

Overige componenten totaalresultaat 2015

248

-

-

283

(35)

-

-

Resultaatbestemming 2014

-

-

-

-

-

16.860

(16.860)

Slotdividend 2014

(8.124)

-

-

-

-

(8.124)

-

Interim-dividend 2015

(8.563)

-

-

-

-

(8.563)

-

Uitgifte aandelen

803

1

761

-

-

41

-

Kosten personeelsopties

192

-

-

-

-

192

-

Stand 31 december 2015

75.750

439

18.434

1.097

2.812

30.409

22.559