Beter Bed Holding

Jaarverslag 2015

Voorwoord

Geachte lezer,

In 2015 heeft Beter Bed Holding de positieve trend van 2014 weten voort te zetten. Zowel de omzet, de marge als het bedrijfsresultaat toonden een mooie groei.

De investeringen in de Beter Bed-formule (marketing, e-commerce en winkels) in de Benelux betaalden zich uit met een like-for-like groei voor 2015 van 11,6%. Dat gold ook voor de nieuwe huisstijl en reclamecampagne bij onder andere Matratzen Concord. In de eerste helft van het jaar stegen de omzetten in alle landen, mede als gevolg van een aantrekkende vraag, die haar oorsprong vond in een toenemend consumentenvertrouwen en een grotere koopbereidheid. In Nederland droegen de aantrekkende huizenmarkt alsook de lage hypotheekrente bij aan deze ontwikkeling. In de tweede helft van het jaar kwam de like-for-like omzetgroei in de Duitstalige landen wat onder druk door de zware vergelijkingsbasis. De omzetten bleven niettemin op een hoog niveau.

Uiteindelijk heeft de onderneming over 2015 een omzetgroei weten te realiseren van 5,9%. De like-for-like orderintake voor 2015 toonde een stijging van 5,4%.

De groei in omzet kon worden gecombineerd met de realisatie van hogere marges. Dit kon, naast verbetering van de inkoopcondities, worden bereikt door assortimentsverbetering, mixverbetering en productinnovaties alsook prijsverhogingen waar mogelijk. De structurele aanpak op het gebied van margeverbetering in combinatie met werkkapitaalreductie werd onverminderd voortgezet.

De kostenontwikkeling bleef beheerst en meeruitgaven waren gericht op het verder versterken van onze commerciële proposities in de diverse markten. Klanttevredenheid en e-commerce bleven daarbij onze belangrijkste focus.

Matratzen Concord Duitsland kon vooral in de eerste zes maanden van 2015 met steun van nieuwe reclamecampagnes en geholpen door de reeds in 2014 zichtbare toegenomen koopbereidheid in het segment slapen haar omzet substantieel verbeteren. In de tweede helft van het jaar stond de like-for-like wat onder druk, met name door de zware vergelijkingsbasis uit 2014. Een gelijksoortig beeld was zichtbaar in Oostenrijk. In het najaar kon het winkelbestand daar, door de overname van BettenMax, worden uitgebreid met 18 winkels in retailparken. Zwitserland ondervond de gevolgen van de onverwachte koersaanpassing van de Zwitserse frank, die de koopbereidheid en daarmee de omzet nadelig beïnvloedde. Eind 2015 is daar door nieuw management en formuleaanpassingen het tij gekeerd.

Beter Bed Benelux kende een uitstekend jaar. De combinatie van een uitgekiend vernieuwd aanbod in een eigentijdse winkelomgeving, ondersteund door een uitstekende service, hersteld consumentenvertrouwen een een aantrekkende woningmarkt, hebben geleid tot een substantiële omzettoename. De klanttevredenheid nam aanmerkelijk toe, blijkend uit een hogere Net Promotor Score. Ook voor Beddenreus stond 2015 in het teken van vernieuwing. De winkeluitstraling, reclame-uitingen en het assortiment ondergingen een grote transformatie. De positieve resultaten daarvan werden in het tweede halfjaar duidelijk zichtbaar.

In Spanje kon El Gigante del Colchón mede door een voorzichtige expansie hogere omzetten realiseren. De tests met twee winkels in Frankrijk, waar de onderneming onder de naam 'Literie Concorde' opereert, verliepen naar wens. In het tweede kwartaal 2016 wordt een beslissing genomen over een verdere uitrol van deze nieuwe formule.

De vooruitzichten voor 2016 zijn positief. De economische vooruitzichten en de ontwikkeling van de huizenmarkt (bij een lage hypotheekrente) lijken, ondanks een aantal onzekerheden, onverminderd gunstig. Voortbouwend op de resultaten van de in de afgelopen jaren getroffen maatregelen zullen stappen worden gezet om de like-for-like groei te continueren en de formules eigentijds te houden. Daartoe is in 2015 onder de naam 'From good to great' een nieuw strategisch plan opgesteld voor de periode 2016-2020. In dat plan zal de focus primair gericht zijn op innovatie en maximale klanttevredenheid in een omnichannel omgeving. Daarnaast zal expansie hoog op de agenda staan, teneinde de positie van onze formules in de diverse landen verder te versterken.

De in 2015 behaalde resultaten stemmen tot tevredenheid. Dit betreft niet uitsluitend de behaalde omzet en bedrijfsresultaten, maar alles wat door onze collega’s met grote inzet en passie op diverse gebieden is bereikt. Binnen alle formules, in de logistiek en op de backofficeafdelingen is hard gewerkt om onze klanten zo goed mogelijk te bedienen.

Wij realiseren ons dat succes zonder de grote inzet van onze collega’s ondenkbaar zou zijn. Wij willen hen daarvoor opnieuw oprecht en hartelijk bedanken.

Met vriendelijke groet,


Ton Anbeek,
Directievoorzitter


Uden, 10 maart 2016


Met ingang van dit jaar introduceert Beter Bed Holding op haar jaarverslagwebsite een eco-versie van het jaarverslag.