Beter Bed Holding

Jaarverslag 2015

Meerjarenoverzicht

per 31 december

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Resultaat (in duizend €)

Netto-omzet

385.440

363.953

357.363

397.288

397.035

374.724

Brutomarge

222.215

208.653

203.185

223.843

224.410

209.507

EBITDA1

41.115

31.284

22.272

38.143

46.798

45.308

Bedrijfsresultaat

30.699

23.042

12.284

23.719

38.288

37.460

Nettowinst

22.559

16.860

8.198

14.418

28.025

27.937

Afschrijvingen en afwaarderingen

9.825

8.242

9.988

14.424

8.510

7.848

Kasstroom2

32.975

25.102

18.186

28.842

36.535

35.785

Netto-investeringen

15.372

12.207

4.633

10.262

13.082

7.590

Vermogen (in duizend €)

Balanstotaal

131.677

117.123

102.485

110.855

114.571

113.977

Eigen vermogen

75.750

68.635

57.963

55.832

62.015

60.851

Gegevens per aandeel

Nettowinst in €

1,03

0,77

0,38

0,67

1,29

1,30

Kasstroom in €

1,50

1,15

0,84

1,33

1,69

1,66

Dividend in €

0,87

0,65

0,27

0,47

1,10

1,30

Gemiddeld aantal uitstaande gewone aandelen (in 1.000 aandelen)

21.947

21.855

21.734

21.681

21.660

21.512

Aandelenkoers ultimo jaar in €

22

17

18

13

14

21

Verhoudingsgetallen

Omzetgroei

5,9%

1,8%

-10,0%

0,1%

6,0%

3,7%

Brutomarge/netto-omzet

57,7%

57,3%

56,9%

56,3%

56,5%

55,9%

EBITDA/netto-omzet

10,7%

8,6%

6,2%

9,6%

11,8%

12,1%

Bedrijfsresultaat/netto-omzet

8,0%

6,3%

3,4%

6,0%

9,6%

10,0%

Nettowinst/netto-omzet

5,9%

4,6%

2,3%

3,6%

7,1%

7,5%

Solvabiliteit

57,5%

58,6%

56,6%

50,4%

54,1%

53,4%

Interestdekking

601,9

77,1

17,2

59,0

88,2

96,3

Overige

Aantal filialen ultimo verslagjaar

1.159

1.127

1.175

1.219

1.187

1.117

Aantal FTE's ultimo verslagjaar

2.513

2.369

2.420

2.495

2.451

2.353

Omzet per FTE (in € 1.000)

153

154

148

159

165

163

  1. 1 Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen, afwaarderingen, amortisatie en boekwaarde desinvesteringen. Voor 2015 werd het bedrijfsresultaat niet gecorrigeerd voor de boekwaarde desinvesteringen.
  2. 2 Nettowinst vermeerderd met afschrijvingen, afwaarderingen en boekwaarde desinvesteringen. Voor 2015 werd de nettowinst niet gecorrigeerd voor de boekwaarde desinvesteringen.