Beter Bed Holding

Jaarverslag 2015

Strategie

De doelstellingen van de onderneming zullen worden gerealiseerd door:

Retailmarketing

De positionering van alle Beter Bed Holding-formules wordt continu aangescherpt. Alle formules bieden topkwaliteit producten en topkwaliteit advies voor de laagste c.q. beste prijs. Vanuit deze sterkten wordt de nadruk gelegd op verhoging van de klanttevredenheid, de like-for-like groei en substantiële groei van de online omzet. Het uiteindelijke doel is het vergroten van het marktaandeel in een omnichannel retailomgeving. Voor het bereiken van dit doel staan de diverse formules voor verschillende uitdagingen.

In de Benelux zal primair de transactiekracht (hogere conversie en hogere bonbedragen) verder verbeteren. In de overige landen is het juist de attractiekracht (meer bezoekers trekken) die zal gaan stijgen. Iedere formule heeft daartoe haar eigen strategie en plan bepaald.

Een belangrijke drijver voor de omzetgroei zal innovatie zijn. Dit betreft zowel product- als merkinnovatie binnen de 'private brand' strategie van elke formule. Om dit te bereiken zal de ontwikkelkracht binnen de inkoop worden versterkt en de samenwerking met strategische leveranciers worden geïntensiveerd.

Teneinde de klanttevredenheid verder te vergroten wordt veel in training en scholing van onze verkoop- en logistieke medewerkers geïnvesteerd.

De marketingfunctie zal in de breedte worden versterkt. Daartoe zijn de functies van Marketing Manager bij zowel Beter Bed Benelux als bij Matratzen Concord in 2015 ingevuld. De marketingafdeling zal in hoge mate bijdragen aan de ontwikkeling van de diverse formules door middel van eenduidige communicatie in de winkels, brochures en op de websites. De marketinguitgaven zullen de komende jaren worden vergroot om de positionering en het innovatieve karakter van de diverse formules te ondersteunen.

E-Commerce

In alle landen zal de e-commerce c.q. omnichannel propositie worden aangescherpt. De 'customer journey' zal maximaal gefaciliteerd worden, hetgeen inhoudt dat de klant op alle contactmomenten maximaal bediend wordt. Ook zal de ontwikkeling van 'web only'-assortimenten en uitbreiding van het aanbod van bedtextiel ter hand worden genomen.

Om een en ander te faciliteren zal in alle landen fors worden geïnvesteerd in de e-commerce organisatie. Ook zullen de marketinguitgaven voor e-commerce ondersteuning substantieel toenemen. Doel van dit alles is het bereiken van een 'fair share' in de online omzet.

Om de omnichannel strategie vorm te kunnen geven zullen de E-commerce afdelingen fors worden uitgebreid met de voor de bouw en exploitatie van state-of-the-art webshops (inclusief partnerships) gewenste, functionele specialisten.

Expansie

Naast de like-for-like groei zal expansie bijdragen aan de omzetontwikkeling. In de Benelux zal deze primair in België plaatsvinden. Voor Matratzen Concord wordt uitgegaan van opening van winkels in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Ook voor Spanje is een uitbreiding van het winkelbestand voorzien. Deze expansie zal plaatsvinden onder strikte voorwaarden ten aanzien van de investering per winkel, de exploitatiekosten en (met name) flexibele huurtermijnen.

In aanvulling op de expansie binnen bestaande formules zal nadrukkelijk gezocht worden naar mogelijkheden voor verdere organische groei, dan wel acquisities in bestaande en nieuwe landen.

Inkoop en verkoop

Voor uitvoering van de strategie is een belangrijke rol weggelegd voor Inkoop. Naast de reeds vermelde productinnovatie gelden voor Inkoop de volgende doelstellingen:

  • verbetering marge;
  • ontwikkeling online assortiment;
  • optimalisatie levertijden;
  • minder (maar meer strategische) leveranciers met minder sku's;
  • ontwikkelen van additionele assortimenten.

De verkoop zal zorgen voor een optimale omnichannel klantervaring ondersteund door adviestools, configurators, 'net promotor' scores en klantreviews.

Backoffice (HR, Finance, Logistiek en IT)

Van de Backofficefuncties wordt verwacht dat zij verkoop-, service- en klantgericht werken. Klanttevredenheid, verdere professionalisering en proactiviteit zijn daarbij sleutelwoorden. Een leidende rol is hierbij weggelegd voor HR.

De HR-functie dient zich te richten op onder andere in-, door- en uitstroom, management development, het aantrekken van jong talent (met name ook voor de verkoop), permanente training en het creëren van een 'customer centered high performance KPI en team'-cultuur. Om dit te bereiken zal de HR-functie op directieniveau ingevuld worden.

Voor de Financefunctie geldt dat de taak wordt uitgebouwd tot Businesssupportfunctie, waarbij de analysecapaciteit wordt vergroot door onder meer het implementeren van een modern 'business information warehouse' en het toepassen van functiespecifieke dashboards.

Voor de Logistiek geldt dat flexibeler en sneller leveren de nieuwe norm wordt. Voor de Benelux zal begin 2016 een studie worden verricht om de optimale logistieke infrastructuur te bepalen. Voor Matratzen Concord zal de test inzake optimalisatie van de 'supply chain' in het voorjaar van 2016 worden afgerond. Bij alle formules blijft voorraadoptimalisatie een aandachtspunt.

Binnen de IT-functie zal op basis van een robuuste 'backbone' (SAP) een nieuwe 'front end' worden ontwikkeld, die maximale flexibiliteit biedt ten aanzien van de klantwensen. 'Time-to-market' en gebruikersvriendelijkheid (voor klant en medewerker) zijn daarbij leidend.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Beter Bed Holding is zich van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid bewust, getuige de bestaande rapportages inzake compliance, de door haar gevoerde stakeholderdialoog en de in de organisatie ingebedde structurele aanpak van het onderwerp MVO. Voor de komende jaren spreekt Beter Bed Holding de ambitie uit binnen de branche en in samenspraak met strategische leveranciers initiatieven op het gebied van bevordering van de 'circulaire economie' te willen starten.

Value drivers

Samengevat wil Beter Bed Holding de komende jaren waarde creëren door middel van de volgende initiatieven: