Beter Bed Holding

Jaarverslag 2015

Leveranciers

Bij de selectie van leveranciers is zowel de commerciële als de ethische kant van de relatie van belang. Absolute voorwaarde hierbij is dat zowel de leverancier als zijn toeleveranciers zich houden aan de geldende wetten en regels van hun land.

De manier van zaken doen moet verenigbaar zijn met de normen en waarden van Beter Bed Holding, die gebaseerd zijn op de Global Compact van de Verenigde Naties. De strategische leveranciers zijn gevraagd om de ‘Gedragscode Leveranciers’ te ondertekenen.

Stakeholders hebben aangegeven dat ze verwachten dat grote marktpartijen als Beter Bed Holding een proactieve rol spelen bij het ketenbeheer en daarbinnen met name focus op de gebruikte, of te gebruiken materialen (hout, ijzer, dons, katoen). De voorliggende stap op weg naar een circulaire economie is dat de schadelijke stoffen in met name de matrassen uitgefaseerd dienen te worden. Leveranciers worden hier in reguliere gesprekken op aangesproken. Beter Bed Holding hecht er belang aan dat er respectvol met dieren wordt omgegaan. Voor de organisatie betekent dit bijvoorbeeld dat ten behoeve van het bedtextiel de schapen op een diervriendelijke manier geschoren worden en dat het dons niet van levende pluk is.